Υπάρχει υπόνοια καρκινογένεσης;

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός κλινικών μελετών επί του θέματος. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία δείχνουν ότι το ποσοστό εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με ενθέματα σιλικόνης όχι μόνο δεν είναι μεγαλύτερο, αλλά αντίθετα είναι μικρότερο από αυτό που παρατηρείται σε γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε πλαστική στήθους.