Τι διάρκεια έχουν τα αποτελέσματα από ένα facelift;

Τα αποτελέσματα διαρκούν κατά μέσον όρο 7-10 χρόνια. Σημαντικό ρόλο παίζουν η ηλικία, η κατάσταση του προσώπου πριν την επέμβαση καθώς και ο τρόπος ζωής που ακολουθείται. Γενικά, η ποιότητα του δέρματος σε νεότερες ηλικίες είναι καλύτερη γι’ αυτό και τα αποτελέσματα των επεμβάσεων που γίνονται νωρίτερα έχουν και μεγαλύτερη διάρκεια.