Τι διάρκεια έχει το αποτέλεσμα της λιποαναρρόφησης;

Η διάρκεια του αποτελέσματος είναι μακροχρόνια, εφόσον το βάρος του ασθενούς διατηρηθεί σταθερό. Διακυμάνσεις σωματικού βάρους συν-πλην 5 έως 7 κιλών δεν αλλοιώνουν την λιποαναρρόφηση. Άλλωστε οι περισσότεροι επιλέγουν μία τέτοια επέμβαση σαν αφετηρία γενικότερης αλλαγής της στάσης ζωής τους και αποφεύγουν τις παλαιές συνήθειες διατροφής που τους οδήγησαν σε μία τέτοια επέμβαση.