Συνοδεύεται από πόνο η λιπομεταφορά;

Η λιπομεταφορά είναι μια σχετικά ανώδυνη μέθοδος. Ακόμα και εάν υπάρξουν ελάχιστες μικροενοχλήσεις, κυρίως στα σημεία της συγκομιδής του λίπους, αυτές αντιμετωπίζονται με απλά αναλγητικά (depon, ponstan, κτλ.).