Συνοδεύεται από πόνο η επέμβαση;

Μετεγχειρητικά δεν αναφέρεται καθόλου πόνος και δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν παυσίπονα. Χρειάζεται όμως να ληφθεί αντιβίωση, διότι υπάρχει αποκάλυψη του οστού της κάτω γνάθου.