Σε πόσο χρόνο είναι εμφανή τα αποτελέσματα από τη μεταμόσχευση;

Με τις νέες μεθόδους ο χρόνος εμφάνισης έχει μειωθεί κατά πολύ και είναι περίπου 6 μήνες, αντί των 9-12, στο παρελθόν.