Πότε φαίνονται τα αποτελέσματα της κρυολιπόλυσης και πόσο διαρκούν;

Το αποτέλεσμα ξεκινά να γίνεται ορατό 30-40 ημέρες μετά τη θεραπεία, όπου και εκτιμάται αν θα ακολουθήσει επόμενη συνεδρία, ενώ το τελικό αποτέλεσμα επέρχεται σε 60-90 ημέρες. Το αποτέλεσμα διατηρείται ακέραιο για όσο τηρούνται οι βασικοί κανόνες ενός υγιεινού τρόπου ζωής, καθώς τα λιποκύτταρα είναι ιστός που δεν πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας, παρά μόνο διογκώνονται με την εναπόθεση σωματικού βάρους.