Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της κοιλιοπλαστικής;

Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι μόνιμα και διαρκούν για πάρα πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με μια ισορροπημένη διατροφή και άσκηση, δεν μεταβάλλονται για την υπόλοιπη ζωή του ασθενούς.