Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της επέμβασης;

Το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης είναι άμεσο αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι πως είναι μόνιμο ή πολύ μεγάλης διάρκειας, για τουλάχιστον 25 με 30 χρόνια.