Πόσο έντονος είναι ο πόνος στη διάρκεια της επέμβασης;

Η επέμβαση είναι σχεδόν ανώδυνη για τον ασθενή, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και αμέσως μετά.