Πόσες συνεδρίες απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους;

Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται εξαρτάται από το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο που σχεδιάζει ο ιατρός. Συνήθως, απαιτούνται τουλάχιστον 1-3 συνεδρίες με μεσοδιάστημα 20 – 40 ημερών.