Πως θα απαλλαγώ από τα πλαδαρά μπράτσα;

Τα μπράτσα είναι μία πολύ ευαίσθητη περιοχή του σώματος που αν παραμεληθεί συσσωρεύει αρκετό λίπος, το οποίο με την πάροδο του χρόνου προκαλεί χαλάρωση. Η γυμναστική είναι πολύ σημαντική παράμετρος στην βελτίωση της εικόνας, όμως δεν φτάνει για το επιθυμητό αποτέλεσμα όταν έχει επέλθει η χαλάρωση. Η σύγχρονη και αναίμακτη μέθοδος κρυολιπόλυσης, που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του ψύχους για τη διάλυση των λιποκυττάρων, εφαρμόζεται ακριβώς σε αυτές τις περιοχές όπου οι δίαιτες και η γυμναστική δεν μπορεί να επιτύχει.