Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας της φύτρωσης;

Το ποσοστό κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα πάνω από το 95 έως και το 100% αυτών που θα φυτευτούν.

Εξαρτάται από τον τρόπο συντήρησης των μοσχευμάτων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας εξαγωγής (σταθερή θερμοκρασία 4-8 C).