Ποιο ένθεμα πρέπει να επιλέξω;

Υπάρχουν δύο είδη ενθεμάτων, τα στρογγυλά και τα ανατομικά (σχήμα σταγόνας, δάκρυ). Τα ενθέματα μπορούν να τοποθετηθούν είτε κάτω από το μαζικό αδένα, είτε κάτω από την απονεύρωση του μείζονος θωρακικού μυός, είτε κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ. Ο γιατρός αποφασίζει το βέλτιστο τρόπο τοποθέτησης των ενθεμάτων ανάλογα με τη μορφολογία του θώρακα και του στήθους.