Ποιος είναι ο χρόνος ανάρρωσης μετά την επέμβαση;

Το χειρουργείο γίνεται υπό τοπική αναισθησία και ο ασθενής μπορεί να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες επτά με δέκα ημέρες μετά την επέμβαση.