Ποια περίοδος του χρόνου είναι καλύτερη για να κάνω καθαρισμό;

Ένας καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και το καλοκαίρι.