Ποια η διάρκεια των αποτελεσμάτων από την επέμβαση;

Τα αποτελέσματα από την πωγωνοπλαστική είναι μόνιμα και τα ενθέματα, αν έχει γίνει χρήση τους, έχουν εγγύηση διά βίου.