Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για την πλαστική μύτης;

Η επέμβαση πρέπει να γίνεται μετά τα 17-18 χρόνια, όπου το πρόσωπο και κυρίως η μύτη έχει αναπτυχθεί τελείως. Από αυτή την ηλικία και έπειτα δεν υπάρχει κάποιο άλλο ηλικιακό όριο. Η επέμβαση μπορεί να γίνει όλους τους μήνες του χρόνου, χωρίς κάποιον περιορισμό.