Ποια είναι η διάρκεια της πλαστικής στο πηγούνι;

Η διάρκεια της δεν ξεπερνάει τη μισή ώρα.