Ποια από τις γνωστές θεραπείες πρέπει να επιλέξω;

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές βαθμίδες κυτταρίτιδας:

  • Βαθμίδα 0: Η κυτταρίτιδα δεν είναι ορατή ακόμα και όταν ασκείται πίεση στο δέρμα.
  • Βαθμίδα 1: Η κυτταρίτιδα δεν είναι ορατή σε όρθια ή ξαπλωμένη στάση, παρουσιάζεται μόνο κατά την πίεση του δέρματος.
  • Βαθμίδα 2: Η κυτταρίτιδα είναι ορατή σε όρθια στάση και εξαφανίζεται σε ξαπλωμένη στάση.
  • Βαθμίδα 3: Ορατή κυτταρίτιδα σε όρθια και ξαπλωμένη στάση.

Σύμφωνα με το μέγεθος του προβλήματος λοιπόν, αλλά και άλλους παράγοντες όπως η περιοχή εμφάνισης, επιλέγετε θεραπεία σε συνεννόηση με τους ειδικούς.