Μπορώ να χρησιμοποιήσω πάνω από 1 μεθόδους;

Φυσικά! Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνδυασμός μεθόδων επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα.