Μια γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυος μετά την κοιλιοπλαστική;

Όταν στο χειρουργείο δε γίνει συρραφή των μυών, η ασθενής μπορεί να μείνει έγκυος χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν έχει γίνει συρραφή καλό είναι να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια, πριν από την έναρξη της εγκυμοσύνης.