Η κρυολιπόλυση προκαλεί χαλάρωση;

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η εφαρμογή ελεγχόμενου ψύχους στην περιοχή συμβάλλει και στην ενεργοποίηση διαδικασιών ανάπλασης του συνδετικού ιστού, συμβάλλοντας έτσι στη σύσφιξη και όχι στη χαλάρωση της περιοχής.