Η κρυολιπόλυση απευθύνεται σε άνδρες;

Σαφώς. Αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς θεραπείες καθώς το τοπικό πάχος αφορά ένα μεγάλο τμήμα και του ανδρικού πληθυσμού. Οι περιοχές που επιλέγουν συνήθως είναι η κοιλιά και τα πλαϊνά κοιλιάς, το στομάχι και το στήθος (γυναικομαστία).