Επηρεάζεται ο θηλασμός από την αυξητική στήθους;

Αν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα ενθέματα, ο θηλασμός δεν επηρεάζεται. Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες που ανίχνευσαν την ποσότητα σιλικόνης στο αίμα και στο γάλα γυναικών με ενθέματα δεν βρήκαν καμιά διαφορά από τις γυναίκες χωρίς ενθέματα. Μάλιστα βρέθηκε ότι η ποσότητα σιλικόνης στις γυναίκες με ενθέματα είναι 10 φορές μικρότερη από αυτή που υπάρχει στο αγελαδινό ή το γάλα σε σκόνη.