Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα;

Ναι, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μόνιμο. Λίγες τρίχες εμφανίζονται  σε μορφή χνουδιού σε πολύ αραιά διαστήματα (άνω του 8μήνου) όπου και εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου, μετά από κάποιες ετήσιες συνεδρίες συντήρησης.