Είναι μόνιμο το αποτέλεσμα ή χρειάζεται επανάληψη (στα σημεία που θα προσθέσουμε λίπος);

Το αποτέλεσμα της λιπομεταφοράς έχει πολύ μεγάλη διάρκεια και με τις σύγχρονες τεχνικές μιλάμε για αποτελέσματα διάρκειας από 5 έως και 10 έτη ή ακόμα και παραπάνω. Ασφαλώς, ποσότητα λίπους απορροφιέται, αλλά αυτό που τελικά θα επιβιώσει είναι και το οριστικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Για το λόγο αυτό πάντα γίνεται κάποια υπερδιόρθωση ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι και το επιθυμητό.