Είναι μεγάλο το κόστος για τη θεραπεία;

Το κόστος καθορίζεται αφενός με την ένταση και την έκταση του προβλήματος και αφετέρου με το είδος και τον αριθμό των θεραπειών που θα επιλέξετε.