Είναι ισχυρός ο πόνος μετά την επέμβαση;

Χάρη στις πρωτοποριακές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην πλαστική προσώπου, κατορθώνουμε να ελαχιστοποιήσουμε ή να εξαλείψουμε τον μετεγχειρητικό πόνο. Αν παρουσιαστούν την πρώτη μέρα κάποιες ενοχλήσεις αντιμετωπίζονται με απλά παυσίπονα (DEPON).