Είναι ασφαλής επέμβαση;

Η λιποαναρρόφηση είναι απόλυτα ασφαλής όπως και όλες οι αισθητικές επεμβάσεις. Πριν από την επέμβαση γίνεται πάντα ένας έλεγχος για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να σχετίζονται με την αναισθησία ή την επέμβαση. Οι πιθανές επιπλοκές είναι πρακτικά ανύπαρκτες.