Για πόσα χρόνια διαρκεί το αποτέλεσμα;

Το αποτέλεσμα διαρκεί 10-15 χρόνια και εξαρτάται από κάποιους παράγοντες:

  • Το είδος του προβλήματος
  • Την ποιότητα του δέρματος
  • Τον τρόπο ζωής